Prolećna akcija u MZ „Aleksandrovo“

Prolećna akcija odvoženja kabastog otpada biće nastavljena sutra u MZ „Aleksandrovo“.

Punktovi za sakupljanje otpada će biti kod okretišta autobusa u Ulici S. Novaka, u Ulici Jelene Čović, na zaobilaznom putu u krivini posle Bunarića, u Ulici Aksentija Marodića (kod škole), kao i kod kafane „Bačvanka“.