Prolećna akcija u MZ Aleksandrovo

Prolećna akcija odvoženja kabastog otpada iz domaćinstava biće nastavljena sutra i u petak u MZ Aleksandrovo.

Kontejneri će dva dana biti postavljeni kod okretišta autobusa u Ulici Starine Novaka, u Ulici Jelene Čović, na zaobilaznom putu na krivini kod Bunarića, kod škole u Ulici Aksentija Marodića i kod kafane “Bačvanka”.