Programu obuke „Podrška razvoju izvoznih kapaciteta agrobiznis kompanija u Republici Srbiji“

 

Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je konkurs za učešće kompanija, zadruga i udruženja proizvođača u programu obuke „Podrška razvoju izvoznih kapaciteta agrobiznis kompanija u Republici Srbiji“, a planirano je deset dvodnevnih predavanja za 200 učesnika. Cilj konkursa, piše u saopštenju ministarstva, je izbor agrobiznis kompanija, zadruga, udruženja proizvođača čiji će predstavnici učestvovati u programu obuke čiji je cilj razvoj postojećih, unapređenje izvoznih kapaciteta i poboljšanje spoljnotrgovinskog bilansa u sektoru poljoprivrede i prehrambene industrije.

Učesnici treninga mogu biti predstavnici izvozno orjentisanih kompanija proizvođača registrovanih na području Republike Srbije i upisanih u Agenciji za privredne registre koji se bave proizvodnjom i preradom voća, povrća, mesa i mleka. Plan ministarstva je, navode, da se održi 10 dvodnevnih obuka u periodu septembar – novembar 2017. godine, sa 20 učesnika u okviru jedne dvodnevne obuke. Nakon završetka programa, biće odabrano do 10 najboljih kompanija kojima će projekat obezbediti stručnu konsultantsku pomoć u pogledu sertifikovanja i uvođenja međunarodno priznatih standarda kvaliteta, objašnjavaju u ministarstvu. Prijavljivanje na konkurs ministarstva je do 1. septembra 2017. godine.