Program na trgu uoči Međunarodnog dana starih osoba

Na Trgu slobode priređen je program za najsatrije sugrađane uoči Međunarodnog dana starih osoba. Tim povodom član Gradskog veća zadužen za oblast zaštite i zdravstva, Ilija Đukanović, podsetio je da je loklna samouprava iz budžeta Grada izdvojila 37,8 miliona dinara za organizacije i udruženja čiji je rad usmeren na pomoć starim ljudim u sklopu društveno-humanitarnog rada. Na centralnom gradskom trgu postavljeni su štandovi Gerontološkog centra, Crvenog krsta, apoteke Subotica, Karitasa, Gradskog udruženja penzionera i svih organizacija koji brinu o našim najstarijim sugrađanima.

Marija Maričić je naša sugrađanka, ima osamdeset i dve godine, a penzioner je postala 1985godine. Deset godina živi u Domu za stara lica i kaže da je status penzionera u našoj zemlji loš zbog teške ekonomske situacije.

Direktor Karitasa, Gabor Ric, ističe da ova organizacija brine o starim ljudima tokom cele godine, a da u našem gradu imaju stotinu i pet korisnika.

Lokalna samouprava je ove godine iz budžeta izvojila sredstva u vrednosti od 37,8 miliona dinara za ustanove koje se bave najstarijom kategorijom stanovništva. Ilija Đukanović, član Gradskog veća zadužen za oblast socijane zaštite i zdravstva ističe napore grada da se svake godine poboljšaju uslovi i obezbede dodatna materijalna sredstva.

Međunarodni dan starih osoba je prvi oktobvar. Naša zemlja je jedna od najstarihih prema broju starih osoba koji čine 17% ukupne populacije, u našem gradu živi 24.000 starih osoba, odnosono onih koji su stariji od 65 godina.