Proglašena vanredna situacija u Subotici

Zbog pogoršanja epidemiološke situacije usled širenja epidemije zarazne bolesti kovid 19, na teritoriji grada Subotica juče je proglašena vanredna situacija.

Donošenjem ove Odluke, do sada donete naredbe i akti Gradskog štaba za vanredne situacije u vezi sa preduzimanjem mera na sprečavanju širenja epidemije  zarazne bolesti kovid 19 ostaju na snazi.

Vanredna situacija se proglašava radi efikasnijeg sprovođenja mera zaštite kao i zaštite života i zdravlja stanovništva. O sprovođenju ove Odluke staraće se Gradski štab za vanredne situacije, u skladu sa članom 43. i članom 44. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama.