Produžen rok za predaju nelegalnog oružja

Vlada Srbije produžila je rok za predaju nelegalnog oružja i municije do 30. juna, vidi se iz  Naredbe objavljene u Službenom glasniku.

Vlasnici oružja iz kategorije A, B i C koji nemaju ispravu izdatu od nadležnog organa mogu do 30. juna u vremenskom periodu od 7- 19 časova, predati oružje i municiju nadležnom organu, bez naknade, u vlasništvo Srbije. Rok za predaju nelegalnog oružja počeo je 8. maja.

Za vlasnike oružja koji predaju oružje u skladu sa naredbom ne sprovodi se postupak u vezi sa dokazivanjem porekla oružja, niti postupak utvrđivanja odgovornosti za neovlašćeno držanje i nošenje oružja.