Probni prijemni za osmake krajem marta

Probni prijemni za osmake održaće se 26. i 27. marta. Zbirke zadataka stigle su u škole, te je priprema đaka za malu maturu uveliko u toku kako tokom redovne nastave, tako i tokom dopunskih časova.

Mišljenja maturanata podeljena su kada je reč o težini gradiva. Tako pojedinim đacima matematika zadaje probleme, a ima i onih kojima je maternji jezik slabija strana. Kako kažu, u školi se gotovo svakodnevno pripremaju za završni prijemni, a isto tako uče i kući sa roditeljima, kako bi što bolje uradili testove.

Učenici osmih razreda polažu tri testa, a završni prijemni ispit biće održan 23. juna iz maternjeg jezika, 24. juna iz matematike, a 25. juna đaci će polagati kombinovani test koji će obuhvatati oblasti istorije, geografije, fizike, hemije i biologije, rekao je direktor OŠ “Kizur Ištvan”, Dejan Anđelović.

Kada je reč o dopunskim časovima, direktor Anđelović ističe da svaki nastavnik organizuje dodatnu nastavu sa učenicima ukoliko za to ima potrebe, a isto tako učenici mogu da ih zatraže ukoliko imaju bilo kakvu nedoumicu.