Problem koji je nastao u ulici Majšanski put nakon kiše koja je padala nekoliko dana

Meštani mesne zajednice „Makova sedmica“ obratili su se našoj televiziji sa problemom koji je nastao u ulici Majšanski put nakon kiše koja je padala nekoliko dana. Kako su nam rekli stanovnici ove ulice, ulica je poplavljena od broja 280 pa naviše. Nakon svake kiše već godinama se javlja isti problem sa ovom deonicom ulice. Ulica postaje gotovo neprohodna i jedan deo vozača vozi biciklističkom stazom koja je, po rečima meštana dosta pohabana. Poplavljen je i deo ulice na kojoj se nalazi autobuska stanica koja postaje neupotrebljiva nakon kiša. Po rečima žitelja ove ulice, voda se zadržava i više dana nakon prestanka padavina jer nema gde da otiče.