Priznanja „Turistički Tiski cvet „

Destinacija Menadžment Organizacija Kanjiža je u četvrtak formirala Odbor za turizam, čiji je prvenstveni zadatak dodela priznanja „Turistički Tiski cvet „.

Članovi Odbora za turizam pri DMO Kanjiža su istaknuti turistički radnici opštine Kanjiža i predstavnici medija.

Dodela priznanja za prethodnu godinu vršiće se na osnovu dosada postignutih rezultata za doprinos turizmu u opštini Kanjiža, a u narednim godinama na osnovu Pravilnika o dodeli priznanja „Turistički Tiski cvet „

Svečana dodela priznanja će se održati početkom februara, a Destinacija Menedžment Organizacija Kanjiža će blagovremeno obavestiti javnost o tačnom datumu i mestu dodele.