Pripreme za obrazovni profil ,,Likovni tehničar“

 

U Politehničkoj školi počinje pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita za upis u četvorogodišnji obrazovni profil ,,Likovni tehničar“. Ove godine biće upisana treća generacija učenika, a pre upisa biće obavljene tri pripreme u sklopu pripremne nastave i to iz predmeta: slikanje, vajanje i crtanje koji se na prijemnom ispitu polažu zasebno pored srpskog-maternjeg jezika i matematike. Prijava zainteresovanih vrši se u sekretarijatu Politehničke škole ili putem telefona: 024/663-101.

Prema rečima učenica ,,Politehničke škole“ razreda LT29 smera ,,Likiovni tehničar“, koji su upisale pre dve godine kao prva generacija učenika, smer je veoma zanimljiv i edukativan.

Prema rečima Srđana Milodanovića profesora likovne kulture koji je zadužen za stručne predmete, obrazovni profil ,,Likovni tehničar“ je za sada dao zadovoljavajuće rezultate u obrazuvanju. Uskoro će početi pripremna nastava namenjena osmacima kojima će predavanja na temu slikanja, vajanja i crtanja omogućiti lakše polaganje prijemnog ispita. Pripremna nastava u sklopu koje će biti omogućena simulacija prijemnog ispita ne predstavlja uslov za upis.

Pripremna nastava za prijemni ispit za obrazovni profil likovni tehničar održaće se 11, 18 i 25.marta od 9-12časova, a tačan datum samog prijemnog ispita koji će se održati u maju biće naknadno saopšten od strane Ministarstva prosvete.