Priprema za zimu

Dobra ventilacija, redovno čišćenje prostirke i pojačana ishrana ključni su koraci u pravilnoj nezi stoke tokom hladnijeg dela godine, kažu stručnjaci iz Poljoprivredne stručne službe. Pri svakoj značajnijoj temperaturnoj promeni dolazi do opadanja proizvodnje, te je veoma važno voditi računa o životinjama na pravilan način, koji je prilagođen trenutnim vremenskim prilikama, podsećaju stručnjaci. Potrebno je voditi računa o nekoliko faktora, temperatura vode, ishrana, zatim dobra ventilacija u prostorijama, te posebna nega mladunaca i starije stoke, samo su neke od značajnijih stavki.U hladnijem delu godine, ishrana mora biti pojačana odnosno, nivo proteina u hrani mora da bude veći. Takođe, savetuje se da se hrana za životinje priprema unapred, a prostirke u objektima gde životinje borave, a koje su neophodne, obavezno moraju biti suve. Po ponašanju životinje, uzgajivači mogu da primete ukoliko nešto nije u redu, te tako preduzmu neophodne mere kako bi briga o stoci bila adekvatna.Veoma je važno pogotovo kada je reč o mladuncima, da se obezbedi adekvatan način na koji se greju životinje. Pri tome moramo da vršimo provere, kako u zavisnosti od vrste grejnog tela, ne bi došlo do požara.