Prikupljanje i delenje polovne garderobe

 

U okviru akcije gradske organizacije Crvenog krsta, polovna garderoba će se od sutra do 17. jula, osim u utorak, 11. jula, prikupljati i deliti u prostorijama MZ „Mali Bajmok“. Prikupljanje i podela će se vršiti od 8 do 12 časova.