Prikazan bunjevački običaj košenja žita – ris

Tradicionalno košenje žita kod Bunjevaca – ris, održano je u subotu na salašu porodice Babičković i na njivi familije Brajkov.

Pet vrednih risarskih parova u rano jutro sa kosama su se uputili ka njivi porodice Brajkov. Kako tradicija nalaže, pre košenja na njivi je poslužen risarski doručak: hleb, slanina, šunka i kobasica, koji je važan kako bi risari imali snage za ručno košenje žita koje je trajalo ceo dan, objašnjava risaruša Marija Bošnjak.

Dobrog risara čine snaga, znanje i kvalitetan alat, kaže risar Grgo Pećirić, koji se kose se latio već sa 16 godina.

Žetva je jedan od najvažnijih događaja za sve narode koji se bave poljoprivredom, ali posebnu povezanost sa zemljom imaju Bunjevci, naglasio je gradonačelnik Stevan Bakić.

Sa ovom manifestacijom počelo je obeležavanje jednog od četiri nacionalna praznika Bunjevaca – Dan dužijance.