Prijavljivanje nezaposlenih za program „Moja prva plata“ do 8. 11.

Prijavljivanje nezaposlenih zainteresovanih za uključivanje u program „Moja prva plata“, koje se realizuje u periodu od 8.10. do 8.11. , ušlo je u završnu fazu.

Proces izbora kandidata od strane poslodavaca započeo je uporedo i trajaće najkasnije do 15.novembra. Konačna lista poslodavaca sa brojem odobrenih izvršilaca za svakog poslodavca biće objavljena na portalu „Moja prva plata“ do 27. novembra.

Zaključivanje ugovora između Nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavca i nezaposlenog, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze, vršiće se od 28. novembra do 14. decembra. Poslodavac može odabrati kandidata pre isteka roka za prijavu nezaposlenih, ali ga može radno angažovati i uključiti u program tek po zaključivanju ugovora.

Iz Nacionalne službe za zapošljavanje  pozivaju  nezaposlena lica do 30. godina koja ispunjavaju uslove Javnog poziva  da  iskoriste mogućnost i uključe se u program.