Prijave za prijemni ispit na VTŠ

Na prvu godinu studija Visoka tehnička škola strukovnih studija upisuje 210 studenata na 5 studijskih programa. Prijave kandidata za prijemni ispit trajaće od 20.-22.juna dok će se ispiti polagati 26. i 27.juna.

Na prvu godinu osnovnih strukovnih studija i specijalističkih strukovnih studija u školskoj 2018/2019. godini, u ovoj obrazovnoj ustanovi moći će da se upiše 160 studenata koji se finansiraju iz budžeta i 50 studenata koji plaćaju školarinu. Prijave kandidata za polaganje prijemnog ispita počinju 20. i traju do 22. juna od 10-13 časova.

Kandidati koji konkurišu za upis na studijske programe, odnosno module: Mašinstvo, Elektrotehnika i Mehatronika polažu prijemni ispit iz matematike 26.juna, dok će za đake koji konkurišu za upis na studijski program informatika prijemni ispit biti održan iz osnova računarstva 27.juna. Kanidati koji polažu prijemni ispit za smer tehnički komunikacioni menadžent biraju između tri ponuđena predmeta, a na osnovu izabranog predmeta određuje se i datum održavanja prijemnog ispita.

Škola će jedinstvenu rang listu objaviti već 27.juna, dok će konačna rang lista biti objavljena 3.jula. Upis primljenih kandidata biće 4,5 i 6.jul.Drugi upisni rok predviđen je za avgust, a broj slobodnih mesta biće poznat tek nakon upisa u prvom roku.