Preventivan rad sa mladima

 

Dnevni centar za decu sa poremećajima u ponašanju, koji od 2009. godine funkcioniše pod okriljem Centra za socijalni rad, promenio je naziv u Centar za savetovanje i prevenciju problema u ponašanju dece i omladine. Promenom naziva Centar je dobio i novu ulogu-preventivnu sa idejom da postane važan činilac u razvijanju ličnih potencijala dece.