Prevencija suicida

Naš grad je nedavno potresla vest da je još jedna mlada osoba digla ruku na sebe. Uloga porodice i društva u prepoznavanju prvih znakova da osoba ima mentalne probleme je od presudnog značaja kada je u pitanju sprečavanje pokušaja suicida, ističu stručnjaci.

Mladi ljudi u periodu odrastanja, kada se nalaze na prelasku u zrelo doba su veoma ranjivi, ističu stručnjaci. Često su zbunjeni promenama koje im se dešavaju, kako na biološkom tako i na psihološkom planu, a neretko su sve ove promene udružene sa poteškoćama u socijalnoj interakciji, u spoznaji samih sebe, okruženja. Psihijatri ističu koliko je važna uloga porodice i okruženja u prepoznavanju prvih znakova da postoji problem koji osoba ne može sama da prevaziđe.

Stručnjaci savetuju da se na pojavu prvih problema potraži pomoć, najpre u psihološkom savetovalištu, gde će psiholog proceniti da li je potrebna pomoć psihijatra, odnosno koliko je problem ozbiljan. Veoma je važno skinuti stigmu sa osoba koje potraže pomoć stručnjaka kada je njihovo mentalno zdravlje u pitanju. Pomoć može da pruži kako škola, Dom zdravlja, tako i centar za Socijani rad ili dostupno psihološko savetovalište.

Stručnjaci smatraju da je važno da podrška osobi koja potraži pomoć psihologa ili psihijatra bude kontinuirana kako bi postojeći problem bio prevaziđen na pravi način.