Pretrčavanje kolovoza i loša procena brzine kretanja vozila najčešći uzroci stradanja pešaka

Pretrčavanje kolovoza i loša procena brzine kretanja vozila koja im dolaze u susret su najčešći uzorci stradanja pešaka u saobraćaju pokazuju podaci Policijske uprave Subotica. Dok ove godine nema stradalih pešaka, tokom prošle godine su 4 pešaka izgubila život u saobraćajnim nezgodama.

U protekloj godini pešaci su učestvovali u 34 saobraćajne nezgode, a 4 osobe su izgubile život dok je 11 pešaka zadobilo teške telesne povrede. U prva tri meseca ove godine pešaci su učestvovali u 8 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedno lice zadobilo teške, a sedmoro lake telesne povrede, navode iz Policijske uprave Subotica.

Zakon o bezbednosti saobraćaja propisuje načine učešća pešaka u saobraćaju koji podrazumeva prelazak kolovoza na obeleženim pešačkim prelazima, zabranu upotrebe mobilnih telefona i slušalica prilikom prelaska kolovoza, kretanje uz levu ivicu kolovoza u pravcu ketanja, odnosno suprotno od kretanja vozila na delovima puta ili van naselja gde nema trotoara. Ovaj zakon zabranjuje i zadržavanje na kolovozu, a propisuje i prelazak kolovoza najkraćim mogućim putem.

Zakon predviđa i sankcije za pešake koji prelaze kolovoz sa slušalicama u ušima, kao i za one koji koriste mobilni telefon za šta je predviđena novčana kazna u iznosu od 3000 dinara, za zadržavanje na kolovozu od 6-20.000 dinara, dok je za prelazak na crveno svetlo predviđena kazna u rasponu od 15-30.000 dinara.