Prethodne godine građani se češće obraćali zaštitniku građana

Na osnovu izveštaja o radu za 2016. godinu utvrđeno je da su se građani prethodne godine češće obraćali zastitniku građana nego u 2015. godini. U protekloj godini obrađeno je 2268 predmeta, od kojih se 152 predmeta odnosi na pritužbe građana na rad javnih preduzeća i upravnih organa. Zahvaljujući ažurnosti Kancelarije zaštitnika građana, te dobroj saradnji sa javnim preduzećima, problemi, na koje su građani ukazali , u pojedinim segmentima rada JKP „Vodovod i kanalizacija“ te preduzeća „Dimničar“ su rešeni. Tokom prethodne godine sprovedeno je 35 postupaka medijacije, od toga 26 postupaka je uspešno završeno.