Preliminarne rang liste za upis u umetničke škole

Interesovanje za upis u umetničke škole ove godine je bilo veće od slobodnih mesta prema

planu upisa kojima raspolažu škole, naglasili su direktori Politehničke škole Iso Planić i

direktorka Muzičke škole Dragana Nikolić. Danas su objavljene preliminarne rang liste, a konačni

rezultati upisa biće objavljeni sutra. Na području rada kulture, umetnosti i javnog informisanja u

Politehničkoj školi na smeru likovni tehničar biće upisano dvadeset đaka dok će u Muzičkoj školi na tri

odseka biti upisano po osmoro učenika na srpskom i mađarskom nastavnom jeziku.

 

Na obrazovnom profilu likovni tehničar ove godine biće upisno jedno odeljenje od dvadeset učenika. Na

prijemni ispit za upis ovog obrazovnog profila se prijavilo se dvadeset i šestoro učenika. Politehnička

škola treću godinu za redom upisuje đake na ovaj obrazovni profil.

 

Prema rečima Dragane Nikolić, direktorke Muzičke škole, Ministarstvo prosvete je ove godine odobrilo

upis učenika na tri odseka: teoretski, vokalno-instrumentalni i džež odsek. Na svakom odseku biće

upisano po osmoro učenika na srpskom i mađarskom nastavnom jeziku iako je bilo više prijavljenih

učenika.

 

Konačna rang lista primljenih učenika u srednjoj muzičkoj školi biće objavljena sutra u osam časova, a

konačna lista upisanih učenika na obrazovnom profilu ,,Likovni tehničar“ Politehničke škole biće

objavljena sutra do dvanaest časova.