Prekogranični inkubator preduzetništva za starije

I pored ograničenja koja je donela pandemija Kovida 19, i uz poštovanje svih epidemioloških mera, Gerontološki centar Subotica kontinuirano sprovodi aktivnosti iz prekograničnog projekta „Prekogranični inkubator preduzetništva za starije“ – Senior-In.

Prema rečima direktorke centra Brankice Tešanović, u toku je anketiranje tri stotine ispitanika u Severnobačkom okrugu na temu znanja i veština sa kojima raspolažu, a koje bi mogle biti polazna osnova za njihovo preduzetničko samostalno angažovanje, u okviru Preduzetničkog inkubatora za starije, gde će pronaći i stručnu podršku kako bi postali preduzetnici.„Očekujemo da će ovo istraživanje, odnosno profilisanje i procena potreba u pogledu preduzetničkog potencijala starije radno sposobne populacije i osoba sa invaliditetom, ponuditi vredne podatke o potencijalu ciljne grupe za započinjanje preduzetničke aktivnosti. Tim aktivnostima prethodiće obuke u okviru Preduzetničog inkubatora, koji će biti ustanovljen takođe u okviru ovog projekta, a u kojem će im na raspolaganju za razvijanje preduzetničkih ideja biti naši zaposleni, koji će prethodno proći obuku za stručnu podršku budućim preduzetnicima” – rekla je Tešanović. Ona je dodala da se slično istraživanje i aktivnosti na istom broju ispitanika sprovodi se i sa druge strane srpsko-mađarske granice, u Županiji Čongrad, a sprovodi ga partner na realizaciji ovog projekta, Centar za socijalnu zaštitu Grada Senteša.

Tešanović je precizirala da će tokom realizacije projekta biti izabrano ukupno 20 polaznika sa obe strane granice za obuku u preduzetništvu. Stariji od pedeset godina i osobe sa invaliditetom predstavljaju teže zapošljive kategorije stanovništva u Republici Srbiji, zbog čega mogu da računaju i na veću podršku državnih organa u pokretanju sopstvenog biznisa, kako Nacionalne službe za zapošljavanje na republičkom, tako i Sekretarijata za privredu i turizam na pokrajinskom nivou. Prekogranični projekat Gerontološkog centra iz Subotice u Srbiji i Centra za socijalnu zaštitu Grada Senteša u Mađarskoj “Prekogranični inkubator preduzetništva za starije” sprovodi se u ukupnom trajanju od 18 meseci, uz finansijsku podršku Evropske unije u okviru INTERREG – IPA Programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija.