Predstavnici NSPR Vojvodine juče su se sastali sa Bogdanom Labanom, gradonačelnikom Subotice

Predstavnici Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika Vojvodine uče su se sastali sa Bogdanom Labanom, gradonačelnikom Subotice. Sastanak je sazvan na zahtev Sindikata, a po pitanju stava gradske vlasti u slučaju najavljenog gašenja subotičke OŠ „Miloš Crnjanski“.
Predstavnici Sindikata su izjavili da su iznenađeni najavlјenim gašenjem OŠ „Miloš Crnjanski“ iz Subotice, tim pre što su donedavno uveravani iz Ministarstva prosvete da škole u Školskoj upravi Sombor nisu u ovom trenutku predmet pilot projekta optimizacije broja škola u Republici Srbiji i da su sa pravom zabrinuti za radno-pravni status zaposlenih u ovoj školi među kojima je i 37 članova NSPRV. Oni su rekli gradonačelniku Labanu da u donošenju Akta o mreži javnih škola na teritoriji Grada Subotice, na osnovi kog se škola i gasi sindikati nisu ni konsultovani, a kamoli u tom poslu sudelovali. Naglasili su i da je od 2010. godine kad je Akt donet pa do danas bitno izmenjena školska slika u Subotici i da bi bilo bolje da je napravljen nov elaborat o mreži škola. Sindikat ne spori pravo lokalne samouprave da donosi Akt o mreži predškolskih ustanova i osnovnih škola na teritoriji Grada, ali je za Sindikat neprihvatlјivo da se to radi tajno.
Predstavnici NSPRV su insistirali da im gradonačelnik jasno kaže kakav je stav lokalne samouprave o statusu pominjane škole „Crnjanski“ i da li se škola gasi ili pripaja susednoj OŠ „Jovan Mikić“, na šta je Laban odgovorio da se „ne radi o gašenju škole “Miloš Crnjanski“ već pripajanju OŠ „Jovan Mikić“ i da niko od zaposlenih neće ostati bez posla“ i da će tako i glasiti već pripremljena odluka koju treba da usvoji gradsko veće, a potom i Skupština grada Subotice.
Ovaj stav su pozdravili predstavnici NSPRV, ali i upozorili na procedure propisane Zakonom i Posebnim kolektivnim ugovorom koje se tiču preuzimanja zaposlenih iz OŠ „Crnjanski“, kao pitanje položaja dela zaposlenih u OŠ „Jovan Mikić“. Oni su naglasili da je lakše doneti odluku nego zbrinuti zaposlene nakon toga i naglasili da se u taj posao mora uključiti i Radna podgrupa za praćenje radnog angažovanja Ministarstva prosvete.
Dogovoreno je da se održi sastanak sa predstavnicima sindikata posle donošenje Predloga odluke, a pre usvajanja na Skupštini, kako bi se pokušalo naći rešenje koje bi zadovoljilo obe strane.