Predstavljeno idejno rešenje za Kasarnu „Kosta Nađ“

Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje predstavilo je 3D idejno rešenje za bivšu Kasarnu „Kosta Nađ“.

Na osnovu idejnog rešenja, previđeno je pet blokova. U prvom bloku predviđena je izgradnja komercijalnih objekata poput otvorenih i zatvorenih tržnih centara. U drugom bloku predviđeni su javni sadržaju, odnosno škole vrtići i viskoškolska ustanova, a poslednja tri bloka predviđena su za izgradnju stambenih zajednica, odnosno oko 1230 stambenih jedinica.

Na konferenciji je rečeno da je Plan rađen veoma fleksibilno, a moguća je i izgradnja po fazama. Planirana investicija je od javnog značaja, a direktno bi uticala i na prosperitet grada, poručuju urbanisti.

Javno preduzeće za upravljanje putevima će zajedno sa Razvojnom agencijom Vojvodine Plan za Kasarnu predstaviti  na najvećem sajmu investicija „Ekspo Ril“ u Minhenu, te će na taj način biti predstavljen stranim investitorima. Prema procenama, vrednost investicije iznosi 50 miliona evra.