Predstavljeni rezultati monitoringa rada GU Grada Subotice

Subotica je zauzela 1. mesto u odnosu na ostale jedinice lokalne samouprave u oblastima pružanja administrativnih usluga građanima i upravljanja javnim finansijama, pokazali su rezultati projekta pod nazivom “Praćenjem javne uprave ka boljem upravljanju na lokalu – pratim JA”, koji je sproveo Centar za evropske politike.

U okviru oblasti pružanja administrativnih usluga građanima, najbolje je ocenjen kvalitet i dostupnost administrativnih usluga građanima, a kada je reč o upravljanju javim finansijama, najbolje su ocenjeni transparentnost i dostupnost dokumenata koji se odnose na pripremu i izvršenje budžeta, kao i sprovođenje postupaka javnih nabavki. Monitoring je takođe pokazao da je u Subotici najlošije stanje u oblastima javne uprave koje se odnose na strateški okvir za unapređenje rada lokalne uprave, odnosno na izradu i koordinaciju lokalnih javnih politika.

Ovakve ocene govore o kvalitetu upave i javnih usluga koje Gradska uprava pruža građanima, kaže Vanesa Belkić, izvršna direktorka Centra za ravnomerni regionalni razvoj.

Subotica je jedna od 17 jedinica lokalne samouprave u kojima je sproveden monitoring funkcionisanja gradske uprave u okviru projekta „Praćenjem javne uprave ka boljem upravljanju na lokalu – pratim JA“, koji finansira Evropska unija.