Predstavljeni programi Fonda za inovacije

Fond za inovacionu delatnost u prostorijama Biznis inkubatora predstavio je programe za podršku tehnološkim inovacijama. U pitanju su dva javna poziva otvorena do 1.juna, koji se finasiraju u iznosu do 80.000 odnosno 300.000 evra.

Hajnalka Kovač Šarkanj prisustvovala je predstavljanju programa Fonda za inovacionu delatnost sa namerom da pomogne klijentima firme za koju radi da prepoznaju svoj potencijal i da im ukaže na mogućnosti razvoja inovacija kroz programe podrške.

Program ranog razvoja namenjen je start up kompanijama, mikro i malim preduzećima koja ne posluju duže od tri godine, a koja razvijaju tehnološku inovaciju za kojom postoji potreba na tržištu. Fond ove kompanije finsira do 80.000 evra za projkte do godinu dana. Drugi javni poziv je program sufinasiranja inovacija koji je namenjen mikro, malim i srednjim preduzećima kojima su potrebna značajna finasijska sredstva za realizaciju razvojnog ciklusa tehnmoloških inovacija i pokrivanje visokih troškova za prenos istraživanja u komercijalno održiv proizvod. Fond za inovacionu delatnost kroz ovaj program sufinasira inovacije do 300.000 evra za projekte do 2 godine.

Od prošle godine programi Fonda se finsiraju iz budžeta Republike Srbije, a u finasiranim preduzećima u prethodnom periodu, u kojima danas radi više od 480 uglavnom visokokvalifikovanih radnika i čiji prihodi su porasli za više od 160%, dok im je izvoz porastao više od devet puta.