Predstavljeni novi propisi o medijaciji u privredi

U prostorijama RPK, lokalnim privrednicima predstavljeni su novi propisi o medijaciji u privredi koji su sadržani u Singapurskoj konvenciji.
Singapurska konvencija o medijaciji u privredi je jedan od najnovijih dokumenata u svetu o medijaciji i predstavlja osnovu za njen razvoj, poručuje zaštitnik građana Zlatko Marosiuk čija kancelarija ima bogato iskustvo kada je medijacija u pitanju. Države potpisnice, kojih ima 46, obavezale su se da će medijacija postati izvršna kroz pravosudni sistem u njihovim zemljama.
Jedna od država potpisnica je i naša zemlja, a stručni saradnik za medijaciju Svetske banke, advokat Blažo Nedić kaže da će Srbiju to učiniti privlačnijom za strane investitore, te da je ovo veliki podsticaj za dalji razvoj medijacije kao vansudskog načina rešavanja sporova.
U Subotici postoji dovoljan broj licenciranih medijatora koji mogu pomoći subjektima da na miran, brz i efikasan način reše sporove. Govoreći o efikasnosti medijacije, Nedić je podsetio da privredni sporovi u sudovima traju od dve do čak 10 godina, te dodao da se medijacija po pravilu završava za dva do tri meseca.