Predstavljen projekat „Održivo upravljanje vodnim staništima prekograničnog sliva jezera Palić-Ludaš“

Prekogranični IPA projekat „Održivo upravljanje vodnim staništima prekograničnog sliva jezera Palić-Ludaš“ ima za cilj da napravi sistem održivog upravljanja prekograničnog sliva dvaju jezera. Projekat sprovodi Građevinski fakultet Subotica sa 4 partnera iz Srbije i Mađarske u periodu od 1.oktobra 2017. godine do 30. septembra 2019.

Ovaj projekat finansira Evropska unija, a njegova vrednost je nešto više od 448.000 eura, od čega EU daje 380.000.Vodeći korisnik projekta je Građevinski fakultet uz podršku: Nacionalnog univerziteta za javne službe iz Baje, Univerziteta u Segedinu, JP „Palić-Ludaš“ i Udruženja za zaštitu ptica „Kiškunšag“.

Projektom je obuhvaćeno istraživanje vodozahvata na celom slivnom području jezera Palić i Ludaš na zaštićenim, kao i na delovima budućih zaštićenih područja.

JP „Palić-Ludaš“ će za realizaciju ovog projekta dobiti oko 75.000 evra, a deo novca biće uložen u renoviranje i opremu staklenika u kompleksu rasadnika ovog preduzeća. U stakleniku će se raditi na gajednju autohtonih biljaka za potrebe revitalizacije raznih tipova staništa. Predviđena je i kupovina opreme za praćenje osnovnih fizičko-hemijskih parametara vode.

1 komentar

Komentari su zatvoreni