Predstavljen projekat “Od neplaćenog do vidljivog i plaćenog ženskog rada”

Grad Subotica je prvi grad u Srbiji koji je potpisao Sporazum o saradnji sa Akademijom ženskog preduzetništva za realizaciju projekta “Od neplaćenog do vidljivog i plaćenog ženskog rada” u okviru kojeg je predloženo osnivanje lokalnog Fonda za žene i mlade do 35 godina koji bi poslužio kao finansijski instrument za samozapošljavanje žena koje ne mogu da dobiju kredite za započinjanje posla kod poslovnih banaka.

U Plavoj sali Gradske kuće danas je održan sastanak na kojem je predstavljeno istraživanje i rodna analiza, kao i edukacija na temu neplaćenog ženskog rada i zakonski okvir koji pokriva ovu temu. Neplaćeni ženski rad podrazumeva staranje o članovima porodice, poslove održavanja domaćinstva, poljoprirednog gazdinstva, bašte i slične poslove, kao i doprinos žena kroz angažman u formalnim i neformalnim udruženjima u lokalnoj zajednici. Istraživanje i rodna nalaiza Akademije ženskog preduzetništav iz Novog Sada pokazalo je da žene u Subotici obavljaju neplaćen rad 4 sata dnevno što bi na mesečnom nivou vredelo oko 50.000 dinara.

Grad Subotica je pristupio izradi prvog lokalnog Akcionog plana za rodnu ravnopravnost u koji će, u skladu sa Nacionalnom strategijom za rodnu ravnopravnost biti uključen i neplaćeni rad.

Projekat “Od neplaćenog do vidljivog i plaćenog ženskog rada” realizuje se uz podršku Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji, a sprovodi ga Akademija ženskog preduzetništva iz Novog Sada.