Predstavljen lokalni Akcioni plan za integraciju Roma

U propstorijama Edukativnog centra Roma predstavljen je lokalni Akcioni plan za primenu Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji. Sastanku su prisustvovali državni sekretar Nenad Ivanišević, članovi Gradskog veća Nataša Aleksić i Ilija Đukanović, kao i predstavnici Romskog edukativnog centra.

Predstavnici Edukativnog centra Roma i lokalne samouprave slažu se u oceni da su spremi za implementaciju Akcionog plana. Još od 2005. godine postoji model rada u čijem je fokusu porodica. Iz Edukativnog centra Roma navode da su učestvovali u izradi plana, u kom su utkani i njihovi predlozi.

Član GV Ilija Đukanović podsetio je da je GV u novembru 2015. godine donelo odluku da se formira Savet za izradu lokalnog Akcionog plana za unapređenje položaja Roma. Ovaj Plan će se u narednom periodu naći pred Gradskim većem, a potom i pred Skupštinom grada.

Vlada Srbije, pre dva dana, usvojila je Akcioni plan za sprovođenje Strategije, koja će u narednih 10 godina ozbiljno poboljšati položaj Roma u Srbiji, izjavio je državni sekretar Nenad Ivanišević. U naredom periodu biće uložena velika sredstva za obrazovanje, i rešavanje stambenog pitanja Roma.

U izradi lokalnog Akcionog plana učestvovale su romske organizacije civilnog društva, vaspitno-obrazovne i zdravstvene ustanove, ustanove socijalne zaštite, pedagoški asistenti, kao i NSZZ.