Predsednik Skupštine grada primio predstavnike Karitasa

Predsednik Skupštine grada, dr Balint Pastor, primio je predstavnike Karitasa Subotičke biskupije,  velečasnog Čabu Paška, predsednika Upravnog odbora i Gabora Rica, direktora Karitasa.
Karitas je najveća svetska humanitarna organizacija Rimokatoličke crkve, koja svoju delatnost od 2004. godine obavlja na području cele Vojvodine, pa tako i u Subotici. Svestrana socijalna delatnost Karitasa u Subotici finansira se putem godišnje podrške dobijene od grada, sredstvima međunarodnih  fondacija i putem projekata. Ova civilna organizacija svoju delatnost obavlja u više vojvođanskih naselja, u kojima ih  lokalne samouprave prepoznaju kao partnera. Pored pružanja usluge kućne nege usamljenim ljudima sa margina društva, a koji nisu obuhvaćeni mrežom socijalne zaštite, Karitas prednjači i u realizaciji projekata kao što su otvaranje servisa za bicikle i upravljanje radom pekare-kafića domaće radinosti, koji će uskoro biti otvoren na mestu bivšeg bioskopa „Zvezda“ čime će se ponuda grada obogatiti.
Ova civilna organizacija raspolaže i licencama koje je ovlašćuju za upravljanje radom drugih organizacija koje uspešno obavljaju svoje zadatke kao što je i stručno upravljanje pružanjem usluge seoskog domaćina. Za Grad Suboticu je rad ove civilne organizacije veoma važan, zato će je i dalje podržati, saopšteno je iz Službe za skupštinske poslove.