Predlog Plana za upis u srednje škole

U prostorijama RPK održan je sastanak na temu izrade predloga Plana upisa učenika u srednju školu za 2017/2018 godinu. Ovaj plan se, između ostalog, izrađuje i na osnovu rezultata anketa koje su sprovedene među privrednicima, u kojima su oni imali priliku da se izjasne o svojim potrebama.

Iz RPK navode da je ovo jedinstvena prilika, na nivou cele zemlje, da se privrednici izjasne o tome koje su njihove potrebe, te da se kao rezultat saradnje između predstavnika države, lokalne samouprave, privredne komore, privrednika i škola, izradi predlog plana upisa koji će ići u korist i učenicima i privrednicima.

Iso Planić, direktor Politehničke škole, istakao je kako su se, do sada, obrazovni profili formirali na osnovu želja i potreba učenika i roditelja, te da su potrebe privrede bile zanemarene. Planić smatra da će novi Plan upisa prvenstveno odgovarati na potrebe privrede, što će omogućiti učenicima da se nakon školovanja veoma brzo zaposle u okviru svoje struke.

Ove godine, priprema Plana upisa je nešto drugačija nego ranijih godina, jer u pripremi i novi set zakona, između ostalog, i zakon o dualnom obrazovanju koji uskoro ulazi u javnu raspravu. Takođe, ovogodišnji plan upisa mora biti znatno racionalniji, te se više neće otvarati mnogo veći broj mesta u odnosu na broj učenika.

U izradi predloga plana učestvuju predstavnici RPK, nacionalne službe za zapošljavanje, predstavnici lokalne samouprave, kao i aktiv direktora srednjih škola. Prvi predlog mora biti završen do kraja februara, a konkurs će biti objavljen u aprilu.