Predlog plana za upis u srednje škole

Sastanak na temu izrade predloga Plana upisa učenika u srednju školu za 2018/2019 godinu održan je u prostorijama RPK. Sastanku su prisustvovali direktori srednjih škola, predstavnici lokalne samouprave, predstavnici PRK i Nacionalne službe za zapošljavanje. Iz RPK ističu da imaju ostvarenu izuzetno uspešnu saradnju sa privrednicima, a da na predlog Pana upisa utiču i rezultati sprovedene ankete koja se odnosi na potrebe privrede.
Iz RPK poručuju da se potrebe kompanija uzimaju u obzir prilikom izrade predloga Plana za upis u srednje škole, a da je preko stotinu kompanija ispunilo upitnike i time dalo izjavu o namerama, što je veoma veliki odziv. Povećan je broj potrebnih radnika koji su školovani na obrazovnim profilima u sklopu dualnog obrazovanja, a cilj RPK jeste da privrednicima obezbedi neophodnu stručnu radnu snagu.

Iso Planić, direktor Politehničke škole napomenuo je da je održivost najvažnija za Plan upisa a, a da se to postiže balansiranjem između mogućnosti obrazovnog sistema, želja i potreba učenika i roditelja i potreba privrede. Politehnička škola će zbog toga od septembra imati novi smer pod nazivom ,,Tehničar za digitalnu grafiku i internet oblikovanje“, a planirano je inoviranje postojećih obrazovnih profila.

Aktivnosti za formiranje plana započete su u decembru, a ovogodišnji predlog Plana upisa je racionalniji i iz godine u godinu se sve više vodi se računa o usklađivanju mesta u odnosu na broj učenika poručio je rukovodilac Školske uprave u Somboru, Borislav Staničkov.
Izjava: Borislav Staničkov, rukovodilac Školske uprave u Somboru
Zakon o dualnom obrazovanju donet je prošle godine, a primena zakona će startovati 2019. godine. Iz Aktiva srednjih škola poručuju da se radi se na tome da se dualno obrazovanje uvede u više škola u našem gradu, ali da bi to trebalo da bude do 15% učenika koji uče kroz rad u srednješkolskom obrazovanju. Tokom marta biće napravljen Plan upisa na nivou države, a 31. marta biće objavljen konkurs.