Predavanje ,,Aktuelna pitanja našeg krivičnog procesnog prava“

 

Na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe održano je predavanje na temu ,,Aktuelna pitanja našeg krivičnog procesnog prava“, a predavač je bio doktor Miodrag Majić sudija Apelacionog suda u Beogradu. Predavanje je održano u Amfiteatru fakulteta, a bilo je namenjeno stručnoj javnosti i studentima prava.

Predavanje na temu aktuelnih pitanja našeg krivičnog procesnog prava, prema rečima Srđana Cvijanovića, PR menadžera Pravnog fakulteta, je nastalo kao plod uspešno ostvarene saradnje između Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe kao domaćina i izdavačke kuće Liceum Juris(Lyceum luris) kao organizatora.

Sudija Apelacionog suda u Beogradu dr Miodrag Majić, je po prvi put održao predavanje u našem gradu, kojim je želeo da razmeni mišljenja sa kolegama u vezi aktuelnih problema u pravosuđu. Zakonik o krivičnom postupku koji je na snazi od 2011. godine i dalje dovodi do brojnih nesnalaženja u praksi stoga se prema rečima sudije neosnovano naziva novim i predstavlja jedan od problema. Na predavanju je takođe pomenut rad Centra za pravosudna istraživanja (CEPRIS) koji je sadržan u ideji da se okupe ljudi u pravosuđu koji poseduju stručnost i nekompromitovanost kako bi se popravila situacija.

Izdavačka kuća Liceum Juris podržala je predavanje kao organizator čime je naglašena važnost krivičnog prava i održanih predavanja iz ove oblasti.

Interesovanje za predavanje je bilo veliko, prisustvovalo je više od stotinu studenata, advokata, tužilaca i sudija zbog čega se saradnja nastavlja, a planirana je naredna poseta predavača.