Pred osmacima odluka o upisu srednje škole

Pravo je vreme da osmaci donesu odluku o upisu srednje škole, a oni koji su odluku već doneli sada treba i da je potvrde, poručuju stručnjaci. Početak drugog polugodišta je period kada se tome pridaje najveća pažnja i kada se najintenzivnije razmišlja o izboru buduće škole. Najvažnije je da učenik samostalno donese odluku u skladu sa sopstvenim željama i mogućnostima.

Pred osmacima je važan period u kom oni koji još nisu odlučili koju školu će upisati treba da donesu odluku, dok oni koji su bili odlučniji tu odluku da treba još jednom da preispitaju. Pedagozi savetuju đacima da odluke donose isključivo u skladu sa sopstvenim željama, interesovanjima i mogućnostima, a ne na osnovu interesovanja drugova i drugarica. Škola i roditelji takođe imaju značajnu ulogu, te je na školi da đacima obezbedi što više informacija o mogućnostima školovanja, ali i učenicima se savetuje da posećuju sajtove svih škola i prikupe neophodne informacije o njihovom radu.

Pored škole i roditelji imaju značajnu ulogu, jer se deca prvo njima obraćaju za savet. Pedagog u OŠ „Jovan Mikić“ Ljiljana Mokan objašnjava da su retke situacije u kojima se roditelji usprotive željama dece, kada je nastavak školovanja u pitanju, te su konsultacije i razgovori sa roditeljima prilikom donošenja odluke i njenog preispitivanja od neprocenjivog značaja. Kako uspeh otvara vrata za veći broj mogućnosti đacima predstoje i sve intenzivnije pripreme za završni ispit, a od broja sakupljenih bodova umnogome zavisi u kojoj školi će nastaviti školovanje.