Prćić: Proširenjem Bajskog groblja dugoročno će biti rešen problem sa nedostatkom mesta za sahranjivanje

Proširenjem Bajskog groblja biće rešen problem sa nedostatkom mesta za sahranjivanje možda čak i na period od pedeset godina, poručila je direktorka JKP „Pogrebno“ Vesna Prćić i dodala da će Subotica dobiti prvo groblje parkovkog tipa. Na poslednjoj redovnoj sednici Skupštine grada doneta je Odluka o izradi plana detaljne regulacije za proširenje Bajskog groblja na prostor jugozapadno od postojećeg groblja do ulice Frana Supila.

Još od 1983. godine predviđena je izgradnja centralnog groblja i to na parceli koja se nalazi preko puta Industrijske zone, a 2013. godine vlasnik parcele koja se naslanja na Bajsko groblje- gradski deo obratio se sa namerom da proda svoj plac, objašnjava direktorka JKP „Pogrebno“ Vesna Prćić. Idejno rešenje za proširenje Bajskog groblja urađeno je 2014. godine. Javno preduzeće za upravljanje puevima odradilo je Plan detaljne regulacije a u petak je završen rani javni uvid. Preostaje da se ovaj Plan doradi te da se stavi na javni uvid građanima. U gradu dugo nije proširivano ni jedno groblje na ovaj način, a parcelu od 9,72 hektara je neophodno isplanirati na najprimereniji način i prilagoditi je osnovnoj nameni tj. napraviti dovoljno grobnih mesta, istakla je Pćić.

Proširenjem Bajskog groblja Subotica će dobiti prvo parkovsko groblje koje podrazumeva da se na poseban način vodi računa o zelenilu. U Srbiji postoji nekoliko groblja koja su razvijana u novije vreme, a uglavnom se išlo ka tome da se nova parcela prvenstveno komunalno opremi zaključno sa postavljanjem ograda, izgradnjom staza i dovoljnim brojem česmi, potom se radilo ozelenjavanje i tek tada se kretalo sa izgradnjom grobnih mesta.

Nakon izrade Plana detaljne regulacije Odluka o uisvajanju plana će se naći na dnevnom redu Skupštine grada, a nakon usvajanja Grad će zaključiti ugovor o kupoprodaji sa prodavcem. Direktorka JKP „Pogrebno“ Vesna Prćić istakla je da očekuje da bi krajem godine parcela mogla biti u vlasništvu Grada.