Pranje ruku – jednostavna mera zaštite

Pravilno pranje ruku čvrstim sapunom i toplom tekućom vodom predstavlja jednostavnu i lako dostupnu meru zaštite od mnogih bolesti, pa i od infekcije kovid-19.

Mnoge bolesti nazivaju se bolestima “prljavih ruku”, a to su pre svega crevne zarazne bolesti, ali i respiratorne infekcije koje se prenose inficiranim rukama i predmetima, ističu lekari i podsećaju na značaj pravilnog pranja ruku. Pravilnim pranjem ruku može da se preseče lanac širenja ovih infekcija.

Stručnjaci savetuju da u svetlu kovid infekcije, sve osobe koje borave u kolektivu, nakon pranja ruku, povremeno dezinfikuju ruke. Za pranje ruku najbolje je koristiti čvrst sapun jer ima bolju dezinfekcionu moć, bolje uklanja nečistoće i masnoće sa ruku. Lekari ističu, da smo uprkos tome što pranje ruku toplom vodom i sapunom predstavlja jednostavnu spasonosnu meru, skloni tome da je zanemarimo.

Dr Dragaš podseća da je u prošlosti došlo do drastičnog smanjenja crevnih zaraznih bolesti, tuberkuloze i drugih oboljenja upravo zahvaljujući pranju ruku, ovoj meri koja predstavlja početnu meru zaštite, a dala je ogroman istorijski rezultat.