Poziv Ministarstva za energetsku sanaciju stambenih objekata – rok za prijavu 21. maj

Ministarstvo rudarstva i energetike objavilo je u današnoj Politici javni poziv za dodelu sredstava za finansiranje Programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova koje sprovode jedinice lolakne samouprave, a rok za dostavu prijava je 21. maj.

Ukupna raspoloživa sredstava podsticaja koje dodeljuje Ministarstvo za realizaciju programa je 54 miliona dinara, a maksimalni iznos sredstava podsticaja koje dodeljuje Ministarstvo po jedinici lokalne samouprave iznosi do 100 odsto planiranih budžetskih sredstava opštine za ovu namenu, a ne može biti veći od 10 miliona dinara po opštini.

Udeo u finansiranju pojedinačnih projekata sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova od građana je 50 odsto, a 50 odsto daju Ministarstvo i jedinica lokalne samouprave, dodaje se u pozivu.