Povrede prava radnika

Najveći problemi radnika, sa kojima su se u prvih šest meseci obraćali Savezu samostalnih sindikata Srbije u Subotici bili su nesiplaćivanje prekovremenog rada i putnih troškova. Svaki mesec Sindikatu se obrati oko 30 radnika kojima poslodavac ne želi da isplati prekovremeni rad, dok se zbog neiplaćivanja putnih troškova ponekad jave i cela preduzeća sa po 200 zaposlenih.

Mesečno se oko trideset radnika javlja Sindikatu koji imaju problem jer poslodavac neće da im isplati prekovremeni rad. Poslodavci se pravdaju time što im Zakon o radu omogućava da zaposlenima umesto isplate prekovremenog rada daju slobodne dane. U Sindikatu kažu da se svaki mesec ovaj problem javlja kod tri-četiri poslodavca, i to svaki mesec kod druga tri-četiri.

Drugi veliki problem sa kojim se zaposleni javljaju za pomoć jeste neisplaćivanje putnih troškova. Jedno vreme sa ovim problemom su se javljala i cela preduzeća sa po 200 zapsolenih. Taj broj je sada manji, ali i dalje prisutan.

Kako kažu u Savezu samostalnih sindikata Srbije Subotica, lakše istupaju radnici koji imaju jake sindikate u firmama, dok se zaposleni kod privatnika teže odlučuju da se žale jer se poneki poslodavci služe čak i zastrašivanjem. Kako saznajemo u Sindikatu, od 7 firmi u Slobodnoj zoni samo jedna je potpisala Kolektivni ugovor. U Sindikatu ističu da se poslodavci u Slobodnoj zoni bez obzira na to pridržavaju Zakona.