Povećanje dnevnica i solidarna pomoć za pripadnike Vojske Srbije

Vlada Srbije donela je odluku o povećanju dnevnica i solidarnoj pomoći za rođenje deteta za pripadnike Vojske Srbije, saopštilo je danas ministarstvo odbrane. Vlada je odlučila da se trupne dnevnice, dnevnice za pojačano angažovanje i za rad na terenu povećaju sa 800 na 1.100 dinara. Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je da su na osnovu naređenja vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića, radna grupa i Ministarstvo odbrane dali odgovarajuće predloge Vladi Srbije kako bi se poboljšao materijalni položaj svih pripadnika Vojske Srbije. On je naveo i da je prvi put obezbeđeno da se solidarna pomoć za rođenje deteta isplaćuje svakom pripadniku Vojske.