Povećan broj sahrana obavljenih na gradskim grobljima

U poslednje vreme beleži se povećan broj sahrana, broj sahrana u januaru, obavljenih na gradskim grobljima, porasao je za 33% u odnosu na isti mesec prošle godine. Tokom zimskih dana radnicima JKP „Pogrebno“ najteže je bilo prilikom iskopavanja raka jer je zemlja bila smrznuta, a rake se ručno iskopavaju.