Potvrde za Dečiji dodatak dostaviti do 31. oktobra

 

Na osnovu Zakona o finansijskoj podršci porodica sa decom, Sekretarijat za društvene delatnosti Grada Subotice obaveštava korisnike prava na dečiji dodatak na obavezu blagovremenog dostavljanja potvrda o redovnom ili vanrednom školovanju za decu školskog uzrasta. Školske potvrde trebalo bi dostaviti u Gradski uslužni centar, na adresi Trg slobode 1, na šalterima 1 i 2. Rok za dostavljanje potvrda je 31. oktobar.