Potrebne nove autobuske linije ka Malom Bajmoku

U toku prošle godine JP “Subotica trans” realizovalo je 99,98 odsto planiranih polazaka. Glavni zadatak i ove godine je da se zadrži taj nivo u pružanju komunalne usluge gradskog i prigradskog prevoza.

Sadašnje linije “Subotica transa” ustrojene su na osnovu saobraćajne studije iz 2009. godine. Kako je u proteklih deceniju i po Subotica doživela promene, od kojih je najznačajnija izgradnja industrijske zone, postojeće linije ne odgovaraju u potpunosti potrebama građana. Grad je omogućio izradu nove saobraćajne studije, koja predviđa uvođenje novih linija posebno ka Malom Bajmoku.

Izmene se očekuju i na međunarodnoj liniji, Subotica-Segedin, jer je monitoringom utvđeno da se nakon uspostavljanja železničkog saobraćaja između ova dva grada, broj putnika na ovoj liniji drastično smanjio. Takva situacija mogla bi da se preslika i na linije Subotica- Beograd nakon izgradnje pruge.

JP “Subotica trans” trenutno ima 12 gradskih i 12 prigradskih linija. Za uvođenje novih, neophodna su velika ulaganja u vozni park, koji je najstariji u državi.