Potrebna izmena i dopuna projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju Opšte bolnice Subotica

Opšta bolnica Subotica raspisala je tender za izmenu i dopunu projektno-tehničke dokumentacije za obnovu i rekonstrukciju Bolnice.

Kako se navodi u projektnom zadatku, objekat je u prethodnom periodu pretrpeo određene izmene u odnosu na prvobitno stanje, tako da ne postoji ažurirana projektno-tehnička dokumentacija izvedenog stanja za instalacije u objektu.

U funkcionalnom smislu, objekti bolnice ne prate savremene uslove i metode lečenja pacijenata. .

U cilju preduzimanja radnji za smanjenje potrošnje energije i dovođenje postojećeg objekta u funkcionalno stanje, predviđena je kompletna rekonstrukcija glavnog objekta Opšte bolnice u Subotici, zatim, rekonstrukcija paviljonskih objekata, unutrašnjih instalacija grejanja, hlađenja, ventilacije i pripreme sanitarne tople vode, elektro-energetskih i telekomunikacionih instalacija, instalacija dojave i gašenja požara, izrada elaborata zaštite od požara, kao i uvođenje sistema centralnog nadzora i upravljanja.

Radiće se i rekonstrukcija tehničkih objekata, saobraćajnica i spoljnog uređenja.

Tender traje do 1. septembra.