Potreba za organskom hranom sve izraženija

Udruženje “Ravnica” organizovalo je predavanje u Mađarskom kulturnom centru “Nepker”. Neke od tema bile su porodično preduzetništvo, kao i novi trendovi u ishrani.

Predavanje je bilo namenjeno proizvođačima, ali i učenicima. Jedna od njih je Tijana Janović koja pohađa obrazovni smer poslastičar u Hemijsko-tehnološkoj školi, a na predavanje je došla upravo kako bi ispratila šta je to novo kada je reč o namirnicama, ali i o tehnici same pripreme hrane.

Jedan od predavača bio je Savo Duvnjak, koji je rekao da je neosporno da postoje novi trendovi u ishrani, kao što je neosporno da postoje i novi trendovi u načinu distribucije i plasmana hrane, a akcenat na predavnju biće stavljen na vredniju hranu, tačnije organsku, za kojom postoji potreba više nego ikada.

Predavanje u organizaciji udruženja „Ravnica“ deo je programa „Zajedno za jedinstvenu Evropu“.