Potprojekat 5 seoske kuće biće obljavljen sutra

Komisija za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz kupovinu 30 seoskih kuća i nabavku paketa građevinskog materijala za popravku ili adaptaciju predmetnih seoskih kuća, obaveštava izbegla lica koja su konkurisala na javni poziv koji je objavljen 7. januara u okviru Regionalnog stambenog programa Potprojekat 5 seoske kuće – kontribucija, da će Odluka sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodova biti objavljena sutra na oglasnim tablama Grada i mesnih zajednica i na internet prezentaciji Grada www.subotica.rs i Komesarijata za izbeglice i migracije www.kirs.gov.rs.