Potpisan ugovor za nabavku tri nova autobusa

 

Ove godine navršava se 120 godina postojanja preduzeća Su-trans. Da je ovo preduzeće posle 120 godina rada i dalje stabilno, svedoči i činjenica da je prethodnih dana potpisan ugovor za nabavku tri potpuno nova autobusa, što je velika stvar s obzirom da je prosečna starost postojećih autobusa preko 13 godina.