Potpisan Protokol o saradnji Grada Subotice i Matice srpske

Protokolom su od posebnog značaja istaknute teme koje se odnose na izučavanje srpske građanske kulture Subotice, kolonizacije u XX veku i veze srpskog naroda i nacionalnih manjina na teritoriji grada Subotice. Gradonačelnik Bakić je, tim povodom, izjavio da je danas istorijski trenutak za Grad Suboticu koji je, kako je rekao, prvi put uspostavio institucionalnu saradnju sa Maticom srpskom kroz potpisivanje Protokola kojim su definisani međusobni odnosi i projekti na kojima će se zajednički raditi.

Na Antonija Hadžića danas podseća jedna mala ulica u Subotici, podsetio je gradonačelnik Bakić i dodao da će potpisivanjem ovog protokola Hadžić i svi srpski velikani tog doba koji su živeli u Subotici konačno dobiti dostojnu pažnju.

Uz izražavanje zadovoljstva na uspostavljanju bliskih veza Matice srpske i Grada Subotice, Dragan Stanić je rekao da veze Matice srpske i Subotice već postoje sa određenim kulturnim ustanovama, poput Srpskog kulturnog centra „Sveti Sava“.

Potpisivanju Protokola prisustvovali su pomoćnica gradonačelnika za informisanje i poslove Кabineta gradonačelnika Vesna Bosančić, generalni sekretar Matice srpske, dr Milan Micić, i upravnik poslova Matice srpske Jelena Veselinov.