Potpisan Memorandum o zaštiti LGBT osoba

U Novoj opštini potpisan je Memorandum o saradnji između lokalnih organa i organizacije civilnog društva. Ovim memorandumom potpisnici su se obavezali na međusobnu saradnju u prevenciji diskriminacije LGBT osoba iz Subotice.

LGBT zajednica svakodnevno je izložena nerazumevanju diskriminaciji i nasilju, a ovaj meorandum umnogome će doprineti sprečavanju, ali i sankcionisanju svakog vida diskriminacije. Iz LGBT zajednice navode da je izuzetno važno to što su se i lokalne institucije uključile u formiranje mreže zaštite.

Ovo je prvi dokument kojim su se lokalni organi zaduženi za zaštitu prava građana obavezali na međusobno umrežavanje, praćenje i aktivno reagovanje na slučajeve diskriminacije ove manjinske grupe. Memorandum su, pored predstavnika lokalnih vlasti, potpisali i predstavnici Centra za socijalni rad, Zaštitnik prava građana, predstavnici Višeg javnog tužilaštva, PU Subotica, Nacionalne službe za zapošljavanje, predstavnici obrazovnih institucija i drugi.

Formiranje ovakvih sistemaje deo su projekta „Umreženi za poboljšanje položaja LGBT osoba u Srbiji“ čiji je cilj da podstakne lokalne vlasti da efikasnije štite prava LGBT populacije. Pored Subotice, formiranje sisstema zaštite započeto je i u BG, NS, Nišu, Pančevu, Kragujevcu i Novom Pazaru.