Postavljene slavine na pojedinim hidrantima po gradu

Zbog ekstremno visokih temperatura vazduha, u nekoliko prigradskih mesnih zajednica na nadzemnim hidrantima privremeno su postavljene slavine namenjene osvežavanju građana.

Hidranti sa montiranim česmama nalaze se u mesnim zajednicama u “Makova sedmica”, “Radanovac” , “Palić” i “Bački Vinogradi”. Hidranti na kojima sugrađani mogu da se okrepe i osveže, mahom se nalaze ispred kuća, a najviše služe prolaznicima i onima koji nisu priključeni na vodovodnu mrežu. Među onima koji su pronašli spas od vrućina na ovoj vrsti privremenih česmi je i mlada Jana Glamočanin.