Pošta Srbije: Internet kupovina robe iz Kine se vraća u normalu

Pandemija korona virusa značajno je usporila kupovinu robe preko interneta koja dolazi iz Kine, ali se situacija sa isporukama od početka godine znatno popravlja, naveli su predstavnici Pošte Srbije.

Direktorka funkcije usluga u Pošti Srbije Bojana Nikolić, istakla je da je isporuka u prethodnoj godini bila usporena prvenstveno zbog problema koji je Kina imala sa avio kompanijama i nedostatkom kapaciteta u saobraćaju za distribuciju robe koja se poručuje preko interneta.

„Kineska pošta nam se obratila i prenela nam informaciju da će kontaktirati sve svoje saradnike odnosno partnere u Kini i da će ih obavestiti da su obezbedili kapacitete i mogućnost da roba nesmetano krene ka Srbiji. Kineska pošta je pronašla mogućnost i način, odnosno napravili su dogovor i ugovore sa avio kompanijama, da rokovi isporuke budu znatno kraći“, objasnila je Nikolić.

Ono što je dodatno smanjilo kupovinu preko interneta sa kineskih sajtova, je promena politike određenih kuća u vezi poštarine.

„Poštarine su do prošle godine bile besplatne i nisu se plaćale. Sa uvođenjem određenih tarifa koje je uveo jedan od velikih giganata koji se bavi elektronskom trgovinom, smanjila se i potreba za kupovinom jer poštarine nekada premašuju i vrednost robe“, istakla je Nikolić.